David Stiernholm

David Stiernholm är struktör. Till vardags hjälper han människor och företag att bli mer effektiva genom att skapa bättre ordning och struktur.

Uppdragsgivare är allt från väletablerade storföretag till entreprenörsföretag i uppstartsfas. Och de finns i nästan alla branscher – över hela landet. Det som förenar dem är ett fullspäckat arbetsschema, och en vilja att förändra sina rutiner.

Fotograf: Mini Gemoll

Scroll to Top