Caroline Giannias Kaib

Caroline Giannias Kaib är en erfaren och kvalificerad Auktoriserad Lönekonsult och numera Löneexpert hos Srf konsulterna. Med långvarig branscherfarenhet och en passion för siffror, lagar, regler och kundservice, strävar hon efter att bidra till branschens utveckling och hjälpa företag fatta smartare beslut inom lönehantering. Med kontinuerlig inlärning och uppdatering om de senaste trenderna och bästa praxis inom löneområdet, har Caroline en stark önskan att hjälpa företag på bästa möjliga sätt. Genom att hantera lönesystemsbyten, olika kollektivavtal och påbyggnadsutbildningar har hon utvecklat en pålitlig och kompetent kompetens inom sitt område. Caroline är även en aktiv deltagare i lönenätverk, där hon delar erfarenheter, diskuterar bästa praxis och håller sig uppdaterad om branschens utmaningar.

Scroll to Top