Anna Stenhede

Anna Stenhede

Utbildningsledare lön, Iterum Education AB.

Att se hur lönerollen vill och tar plats, är så häftigt! Jag kan se en fantastisk utveckling under mina år inom lön- och ekonomi från mitten av 90-talet till dagens lönespecialistroll. En stor del av mitt yrkesliv har jag arbetat som konsult för systemleverantörer. Jag har kommit i kontakt med olika branscher men även olika roller, där många har otroligt hög kompetens. För tre år sedan sadlade jag om och ansvarar för att utbilda framtidens lönespecialister.

Scroll to Top