Anna Elverheim

  • Business Manager på Apix.
  • Mer än 15 års erfarenhet inom IT och digitalisering både i privat och offentlig sektor.
  • Arbetat i ledande roller med organisationsutveckling, förändringsledning och affärsutveckling med utgångspunkt i behoven hos små och medelstora företag i olika branscher.
  • Engagerad ideellt som styrelseordförande för NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer)
Scroll to Top