ViRedo AB

ViRedo är en auktoriserad heltäckande redovisningsbyrå som erbjuder ett mervärde till sina kunder. Vi fungerar som din skräddarsydda ekonomiavdelning, vi utför våra tjänster till ett fast månadspris. Vi avtalar om uppdragets omfattning i form av rutiner, tjänster och rapportering.

Med mer än 15 år som ekonomisk förvaltare av bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och företag har vi skapat ett paket av våra tjänster som är mycket uppskattat.

ViRedos mål är att ligga steget före, så att vi kan hjälpa våra kunder till rätt affärsmässiga beslut, allt levererat med den glädje vi de facto känner över det förtroende vi har fått!

Vi erbjuder dig ett affärsmässigt samarbete byggt på glädje, omtanke och en gnutta magi!

Ekonomistyrning

Vi kan ta interimsuppdrag som tex ekonomichef eller räkna på specifika projekt (som controller). För koncerner kan vi göra en officiell fullständig koncernårsredovisning eller än en enklare intern koncernrapport. Vi har lång erfarenhet gällande skatteoptimering inom koncerner och upprättande av koncernlakan. Tjänster vi erbjuder inom ekonomistyrning: Nylägesanalys: Nuläges- och behovsanalys, hitta relevanta KPI:er m.m. Rapporteringspaket: Bygga mall beroende på behov, nyckeltal, uppföljning m.m. Koncernredovisning: Förvärvsanalyser, elimineringar, övervärden, latenta skatter, fullständig KÅR eller intern rapportmall m.m. Interimsuppdrag: Ett projektuppdrag, vid tillfällig frånvaro eller en arbetstopp, vi ställer upp.

Läs mer »

Kontakta oss