Verified Global AB

Verified utvecklar och tillhandahåller webbaserade tjänster inom e-signering och e-autentisering.

Verifieds tjänster hjälper företag och organisationer som lyder under Penningtvättslagen att förhålla sig till och efterleva den aktuella lagstiftningen genom automatiserade och digitala onboardingprocesser via plattformen.

Med integrationer mot externa datakällor för kontroller mot bland annat PEP- och Sanktionslistor av juridisk/fysisk person kan företag inom redovisning, revision, bank, fond och finans säkerställa att de gör vad som krävs.

Verified AML portal

Verifieds tjänster inom Anti-penningtvätt är för bolag som löpande behöver skapa rapporter i enlighet med penningtvättslagen. I Verified är det enklare att upprätthålla rutiner för att möta lagkraven, och att sänka risker i verksamheten. Verified är integrerat med relevanta register och data, vilket gör det lättare och säkrare att ha kontroll över individer och företag.

Läs mer »

Kontakta oss