TUC Sweden AB

Tuc Sweden AB bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom de flesta yrkesområden, men just här kanske viktigast att lyfta Redovisningsekonom, Lönespecialistutbildningar samt hållbarhetsredovisningskurser bland mycket annat.
Detta innebär också att vi anlitar konsulter i dessa områden.

Scroll to Top