TUC Sweden AB

TUC Sweden AB

TUC Yrkeshögskola tror på allas rätt till utbildning
Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet och till oss söker sig de som har siktet inställt på en framgångsrik yrkeskarriär.

Yrkeshögskolan är en statlig eftergymnasial utbildningsform som kontinuerligt förändras utifrån marknadens behov. Målet är att alla som utbildar sig hos TUC ska få jobb efter avslutade studier. Erfarenheten visar att vi lyckas mycket väl i den föresatsen. Merparten av alla som avslutar en utbildning hos oss har jobb eller jobbar som egen företagare inom 6 månader efter examen!

För oss är det viktigt att vi gör skillnad. Skillnad för de som studerar hos oss, skillnad för näringslivet och skillnad för samhället i stort. Vår värdegrund beskriver vår kultur, vårt synsätt och vårt sätt att bedriva verksamheten, en kompass helt enkelt! För att vi ska nå målet, ett värdebaserat/värdestyrt företag krävs engagemang och ett aktivt arbete där vi alla bidrar. Vår värdegrund består av Tillsammans, Förtroende och Engagemang.

Välkommen till TUC Yrkeshögskola – vi tror på dig och din rätt till utbildning!

Hållbarhetsredovisning

Kurs – Hållbarhetsredovisning

Har du erfarenhet av redovisningsarbete och vill få fördjupad kompetens inom hållbarhetsredovisning? Då är detta kursen för dig. Under 12 veckors distansstudier på halvfart får du kunskap om de lagkrav och riktlinjer som ligger till grund för hållbarhetsredovisning. Du lär dig också att driva ett internt projekt inom hållbarhetsfrågor, t ex GRI, riktlinjer för hållbarhetsredovisning, projektledning och projektmetodik. Att hållbarhetsredovisa är sedan ett antal år tillbaka ett lagkrav för stora och medelstora företag i Sverige. Den omfattar en transparent redovisning av ett företags eller en organisations miljöfrågor, sociala frågor, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption, vilket är högaktuella frågor i den allmänna debatten. Kursen ger dig kunskaper i att identifiera och diskutera hållbarhetsfrågor. Du lär dig att upprätta en transparent hållbarhetsrapport enligt GRI:s riktlinjer, och att identifiera hur ett företag stöttar de globala målen i en hållbarhetsredovisning. Att planera, genomföra och följa upp ett projekt får du kunskap om, samtidigt som du lär dig identifiera olika ledarskapsstilar och definiera din egen ledarskapsstil. Innehåll Hållbarhetsfrågor GRI – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning De globala målen för hållbar utveckling Innehåll i en intressentdialog och väsentlighetsanalys Principer för redovisning Kommunikationsteorier Ledarskapsteorier Lagstiftning inom hållbarhetsområdet Projektledningens olika faser och projektmetodik Omvärldsbevakning Hållbarhetsredovisning har blivit ett betydande konkurrensmedel bland företag och organisationer som stärker transparensen och förtroendet för varumärket. Den är ett verktyg för att kontinuerligt följa upp och utveckla det interna hållbarhetsarbetet, men idag saknar många företag intern kompetens inom detta område. Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top