TIMEKEEPER

Övertid eller tid över?
Den enkla lösningen för att tidredovisa och hålla ordning på timmar och artiklar i era projekt. Tidrapportera med Timekeeper så har ni även underlag för närvaro, frånvaro, flex, övertid, utlägg, mil och traktamenten.

Lägg tiden på rätt saker och låt Timekeeper skapa faktura- och löneunderlag till program ni redan använder.

Timekeeper

Övertid eller tid över? Den enkla lösningen för att tidredovisa och hålla ordning på timmar, artiklar & kvitton i era projekt. Tidrapportera med Timekeeper så har ni även underlag för närvaro, frånvaro, flex, övertid, utlägg, mil och traktamenten. Lägg tiden på rätt saker och låt Timekeeper skapa faktura- och löneunderlag till program ni redan använder.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top