Suitespot

Suitespot är återförsäljare av Netsuite i Sverige med kontor i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö.
NetSuite är världens främsta applikationssvit i molnet och med fler än 24.000 kunder och mer än 20 års utveckling i ryggen så finns det bred och djup funktionalitet. NetSuite är konstruerat för att växa i takt med affärsverksamheten och effektivisera de målkritiska processerna. Detta gör det i sin tur möjligt för verksamheten att fortsätta fokusera på vad de gör bäst och att reagera snabbt och säkert på nya marknadsmöjligheter. NetSuite ger dig de verktyg du behöver för att snabba upp tillväxten och driva innovation, allt från finansiella funktioner till projekt, service , logistik eller tillverkning.

NetSuite

NetSuite erbjuder ett komplett affärssystem i molnet. Med ERP i molnet effektiviserar du ditt företags processer och slipper fokusera på funktioner kring servrar, kompatibilitet och uppgraderingar. Netsuite är ett komplett stöd för CRM, ERP, HCM och Omnichannel i en och samma lösning. Detta minimerar risken för dubbelarbete och alla data finns samlad på ett ställe. Integrationer görs enkelt till andra system genom färdiga API:er. Netsuite uppdateras automatiskt 2 gånger per år med ny funktionalitet, vilken finns direkt tillgänglig för dig att använda. Detta gör att du alltid har ett system som är ”up-to-date” med de senast funktionerna. Netsuite är tillgängligt överallt på alla plattformar och enheter hela tiden. Netsuite OneWorld möjliggör stöd för global tillväxt. Multi-language, Multi-currency, Multi-tax, Multi-books. Lokala partnernätverk tillgängliggör ytterligare funktionalitet genom APPar och säkerställer kvalité i alla led. Netsuite är väldigt enkelt att konfigurera och flexibelt att anpassa efter dina specifika behov. Alla anpassningar klarar de automatiska systemuppgraderingarna och du slipper dyra inlåsningar i specifika versioner.

Läs mer »

Kontakta oss