Nordic Backoffice

Nordic Backoffice

Din flexibla och resultatorienterade partner i Riga. Nordic Backoffice är ett stabilt, flexiblet och resultatorienterad företag från Riga, som erbjuder och levererar backofficetjänster med hög kvalitet sedan 2007. Vi arbetar huvudsakligen med kunder från Sverige och Norge och har långa, goda relationer med våra kunder.

Dataverifiering. Fakturaverifiering är sedan 2007 vår kärnverksamhet och allt sedan dess dagligen har vi hanterat tusentals fakturor och olika dokument.

Förutom fakturor verifierar vi också enkäter, historiska dokument och texter.

Bokföringsassistans. Genom våra specialister inom bokföring erbjuder vi stöd och hjälp i ert företags dagliga bokföringsarbete. Vi arbetar på svenska, norska samt engelska och vi har erfarenhet av skandinaviska bokföringsregler.

Kvalitet först!
Vi anser att personalen är ett företags viktigaste resurs. Därför säkerställer vi att våra medarbetare är väl införstådda i företagsorganisation, kvalitetskrav, skandinaviska kulturnormer och affärsförståelse.

Dataverifiering

Dataverifiering

Fakturaverifiering och dataverifiering är sedan 2007 vår kärnverksamhet och allt sedan dess har vi dagligen hanterat tusentals fakturor och olika dokument. Vi hjälper våra klienter att säkerställa att fakturor hanteras på ett tillförlitligt sätt. Det betyder att kunden alltid kan se vad som i realtid är leverantörsskulden, vilket säkrar att klientens data är korrekt. Förutom fakturor verifierar vi också enkäter, historiska dokument och texter. Kvalitet först! Vi anser att personalen är ett företags viktigaste resurs. Därför säkerställer vi att våra medarbetare är väl införstådda i företagsorganisation, kvalitetskrav, skandinaviska kulturnormer och affärsförståelse.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top