Nobeli

Nobeli

Om oss

Med ett ursprung i försvarsindustrin erbjuder Nobeli sina kunder med högt ställda krav helhetslösningar inom säkerhetstekniska lösningar, dokumenthantering och lön. Nobeli driver och förvaltar även det fina och anrika Bofors Hotel.

Nobeli grundades 1999 av nuvarande ägare BAE Systems Bofors och Saab Dynamics. Det övergripande syftet med att företaget bildades var att ge ägarna en trygg och enkel hantering av, för dem affärskritiska supporttjänster men att en övervägande del av omsättningen ska komma från extern marknad. Sådana tjänster som har kännetecken som säkerhet, sekretess och integritet.

Nobeli har idag drygt 150 anställda med en omsättning på drygt 200 miljoner kronor och finns i Karlskoga, Örebro, Stockholm, Linköping och Huskvarna med huvudsäte i Karlskoga.

För Nobeli är säkerhet i allt vi gör en viktig faktor. Vi har högt ställda krav från våra ägare på både fysisk och informationssäkerhet. Vi är ISO27001-certifierade vilket är ett intyg på att vi vidtar åtgärder för att skydda känslig information.

Vi är även ISO9001-certifierade vilket innebär att vårt kvalitetsarbete är enligt den internationella standarden och kräver att vi kontinuerligt arbetar med att uppfylla de krav som den sätter.

Ett av våra verksamhetsområden är Lön. Vi tar hand om all Lönehantering åt våra ägare samt flertal andra kunder. Genom att ha lönehanteringen outsourcad hos oss så har våra kunder en flexibilitet eftersom outsourcade lönehanteringstjänster kan anpassas efter deras behov och krav.

De undviker kostnader för utrustning, programvaror och utbildning av egen personal. De kan lita på att vi har specialiserade löneexperter som har djupgående kunskap om komplexa regler och riktlinjer som reglerar lönehantering. Detta skapar trygghet genom att de minskar sannolikheten för felaktigheter och förseningar i löneutbetalningar.

Att hantera löner tar även mycket tid och energi. Genom att outsourca skapas förutsättningar för våra kunder och ägare möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och frigöra tid och resurser som kan användas för att förbättra verksamheten.

Vi har även avancerade säkerhetsåtgärder på plats för att skydda känslig löneinformation vilket skapar trygghet i att vi minimerar risken för dataintrång och bedrägeri.

Nyheter

Jobbannonser

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top