MedHelp Care

MedHelp Care

MedHelp Cares plattform ger dig en smidig, säker och enhetlig hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering. Våra tjänster signalerar ohälsa vid ett tidigt stadie och skickar automatiska notifikationer till chef/HR när åtgärder måste vidtas. Detta gör att arbetsgivaren får en helhetsbild av hälsoläget i realtid och kan arbeta proaktivt för att sätta in rätt resurser i tid som leder till sänkt sjukfrånvaro.

Kontakta oss

Scroll to Top