Libredo

Libredo är en digital redovisningsbyrå som alltid strävar efter att hitta den effektivaste lösningen. Därför jobbar vi i smarta program som gör våra samarbeten med kunder lättare vilket ger oss möjligheten att fokusera på att leverera relevanta rapporter och beslutsunderlag så att du som kund får bäst förutsättningar för att driva ditt företag framåt.

Löpande redovisning

Vi erbjuder en helhetstjänst för små och medelstora företag inom ekonomi. Löpande bokföring, deklarationer, bokslut och årsredovisning. Allt ingår! Till ett fast pris dessutom. Med ett fokus på smarta digitala lösningar som effektiviserar, och ibland eliminerar, manuell bokföring får vi möjligheten att prioritera det som verkligen spelar roll. Rapportering. Rapportering som utformas efter kundens behov och inte bara en resultatrapport från bokföringsprogrammet som laddas ner en gång i månaden. Således bidrar vår tjänst till mer än det som är obligatoriskt såsom deklarationer och bokslut. Vår tjänst ger företagaren beslutsunderlag så att de kan styra sitt företag med bästa möjliga förutsättningar.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top