Inhouse AB

Inhouse Ekonomi & Finans är ett konsultföretag inom rekrytering och konsultlösningar.
Efter många år i branschen vet vi hur viktigt det är med en fungerande ekonomi och finansfunktion för att skapa förutsättningar för bättre affärer. En viktig del är att skapa en förståelse för individens drivkrafter i relation till organisationens affärsmål. Genom ett ständigt växande nätverk matchar vi ert företag med de rätta kompetenserna utifrån dagens såväl som morgondagens krav. Vi har nätverket!

Rekrytering och konsulttjänster inom ekonomi & finans

Efter många år i branschen vet vi hur viktigt det är med en fungerande ekonomifunktion, med rätt person på rätt plats, för att kunna utveckla och skapa förutsättningar för bättre affärer. Vår vardag på Ekonomi & Finans består av att rekrytera specialister och nyckelpersoner som får er att lyckas på er tillväxtresa, samt att bemanna er med kompetens och snabba lösningar vid arbetstoppar och interimslösningar med t ex CFO:er och erfarna specialister. Vi inom specialistområde Ekonomi & Finans rekryterar chefer och specialister och hittar rätt matchning mellan kandidatens drivkraft och kundens behov. Genom Inhouse stora nätverk och breda erfarenhet kan vi erbjuda våra kunder kvalitativa och kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och vet vilka utmaningar de ställs inför och hur vi kan hjälpa till på bästa sätt. Vår målsättning är att våra kunder har motiverade och kvalificerade medarbetare, som verkar för tillväxt, lönsamhet och kvalitet!

Läs mer »

Kontakta oss