Infobric Fleet

Vi utvecklar digitala tjänster som förenklar vardagen, ger beslutsstöd, och ökar lönsamheten till företag där fordon, maskiner, utrustning eller människor utgör en viktig del av verksamheten.

Med vår tjänst Ease Fleet hjälper vi dig att automatisera hanteringen av fordon, maskiner och verktyg. Vi hjälper dig att få bort manuell hantering, gör fordonsparken överblickbar och ger dig möjlighet till uppföljning och optimering.

Welcome to a world of Ease.

Automatiskt milersättning

Få korrekta underlag på drivmedel och milersättning kopplat till era fordon. Läs smidigt in all data i en och samma fil. Känn dig trygg i alla led och slipp allt manuellt arbete. – Digitalisera ersättningsflödet kopplat till era förmånsbilar – Förenklar hanteringen och administration – Ger både företaget och föraren kontroll på milersättningen

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top