Hyker Security AB

OM KONFIDENT
Data är företags mest värdefulla tillgång idag! KONFIDENT är skapat för att hantera filer och data med högsta säkerhet samt efterleva GDPR och eliminera sårbarheten i te x e-post, filserver eller länkdelning.
Vi använder en “no-knowledge” datamodell där all användardata ex. filinnehåll och meddelande är skyddad av en End-2-End kryptering (E2EE) vilket gör data oåtkomlig för tredje part inkl. systemadministratörer.
Datamodellen är molnbaserad och utgår alltid från krypterad data, processen börjar med att lokalt kryptera data på din enhet innan den når nätverket. Krypteringen appliceras i både överföring, bruk och lagring i en obruten kedja där emellan. Åtkomstkontroll sker via utcheckning av kryptonycklar efter en säker autentisering med hjälp av ex tvåfaktorautentisering eller BankID.

KONFIDENT är utvecklat av Hyker Security AB som består av ett team dedikerade experter inom områden som kryptografi, IT -säkerhet och lagringslösningar. I kombination med en kundcentrerad syn strävar vi efter att tjäna våra kunders förtroende på alla nivåer.

KONFIDENT

Enklare, Säkrare och Effektivare dokumenthantering för den digitala byrån. Tjänsten är baserad på Hykers teknologi för kryptering (End to End kryptering). Detta innebär att endast den som skapat dokumentet och den som har rätt att ta del av den kommer att kunna dekryptera (läsa filen). Hyker som leverantör kan inte på något sätt läsa informationen bakvägen (som tex hos tjänster som Dropbox) eftersom vi aldrig har tillgång till krypteringsnycklarna. Det kan låta krångligt, men lugn, användarna behöver aldrig bekymra sig om säkerheten eftersom vår teknologi tar hand om detta utan att göra avkall på användarvänligheten.

Läs mer »

Kontakta oss