FAR

Hej, vad roligt att du är intresserad av FAR!

Få saker är så viktiga som kunskap och förtroende. I vår bransch, där kunskap är färskvara, är kompetensutveckling avgörande för att vara framgångsrik.

Ledande leverantör av kvalificerad utbildning
Förra året utbildade 17 000 personer sig på något av våra över 300 utbildningstillfällen. Det gör oss till den ledande leverantören i Sverige av kvalificerad utbildning inom revision, redovisning, skatt och controlling.

På FAR:s utbildningar möter du lärare som är lika mycket inspiratörer som föreläsare. De tillhör alla de främsta inom sitt yrke och ger dig en värdefull inblick i hur teorier och modeller kan fungera ute på företag och organisationer.

FAR Online samlar alla regler
I det digitala informationsverktyget FAR Online hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver som ekonom uppdaterade till absolut senaste versionen, www.faronline.se. I vårt bokutbud hittar du dessutom drygt 30 titlar inom områden som redovisning, revision, bolagsstyrning, skatt, juridik och finansmarknad.

Om FAR
FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Vi utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är dessutom ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. Våra 5 300 medlemmar är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter.

www.far.se

Följ oss på:

https://www.facebook.com/FARbransch/
https://www.linkedin.com/school/far_2/

FAR Online

FAR Online – ett smart, effektivt och enkelt verktyg som samlar alla ekonomiska regelverk på ett och samma ställe. Du kan snabbt söka rätt på de regelverk du behöver, göra anteckningar, spara bokmärken, få tag på mallar för olika användningsområden – och mycket, mycket mer! I databasen hittar du både de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans, samt fakta- och sifferuppgifter. Du hittar allt på ett ställe: Lag- och regelsamlingar Hela uppslagsverket Rättserien Fakta- och sifferuppgifter Räntetabeller Mallar för revisionsberättelser Checklistor Lagtexter Nyhetsbrev

Läs mer »

Kontakta oss