DocUp AB

DocUp hanterar hela flödet av leverantörsfakturor. Från ankomst till återsökning.
Däremellan underlättas hanteringen med hjälp av smarta funktioner som e-fakturor, självlärande fakturatolkning, automatisk fakturakontering och papperslöst attestflöde.

DocUp

Smart och enkel hantering av leverantörsfakturor helt utan uppstartskostnader. Mottagning av e-fakturor och automatisk tolkning är standard. Föreslår konteringar och attest för mer automatik.

Läs mer »

Kontakta oss