BrightAnalytics Nordics

BrightAnalytics Nordics

Om oss

Konsoliderad förvaltningsrapportering
CFO:ns roll är i utveckling. Därför har BrightAnalytics skapat en enda plattform, som täcker alla behov av automatiserad förvaltningsrapportering, budgetering, prognoser och konsolidering.

BrightAnalytics plattformen ansluter till mer än 150 system av alla slag, både redovisningssystem, ERP och CRM. Det ger dig en heltäckande och automatiserad överblick över verksamheten.

Vår målsättning är att vara en tillförlitlig partner till dagens tech-orienterade, datadrivna CFO:s, vid inhämtning av data i realtid om företagets ekonomi och affärsverksamhet.

Täcker alla behov:
– P&L, balansräkning och kassaflöde
– Drilldown till fakturanivå
– Konsolidering
– Budgetering och prognoser

Några fördelar:
– Hanterar enkelt analytiska dimensioner, flera resultaträknings strukturer, olika källsystem, koncernintern eliminering m.m.
– Alltid rätt data tack vare en inbyggd säkerhetskontroll
– Enkel åtkomsthantering
– Lägg tid på analysen, inte på att samla in data

Besök oss på www.brightanalytics.se

Jobbannonser

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top