Boardeaser

Boardeaser förenklar vardagen för styrelse, ledning och ekonomer. Vår unika digitala helhetslösning erbjuder Styrelseportal, Professionell rapportering, Management och Governance.

PROFESSIONELL RAPPORTERING
Leverera professionella rapporter på under en minut! Vi beräknar och presenterar automatiskt din data i tydliga grafer och tabeller, allt du behöver göra är att ladda upp en fil från ditt ekonomisystem.

STYRELSEPORTAL
Samla allt på en säker plats och effektivisera ert styrelsearbete i vår användarvänliga styrelseportal. Portalen hjälper er att arbeta strukturerat och ger en tydlig överblick i både webbportal och iPad/iPhone app.

MANAGEMENT & GOVERNANCE
Se till att alltid vara redo för en due diligence – våra lösningar kan resultera i miljoner i förbättrad värdering. Boardeaser hjälper er att arbeta lagenligt och håller ordning på de avtal och dokument som fordras för compliance.

Professionell Rapportering

Boardeaser förenklar och automatiserar er finansiella rapportering. Vi ger dig professionella rapporter på 1 minut! Läs in en bokföringsfil från ert ekonomisystem och Boardeaser presenterar automatiskt er data i pedagogiska och snygga grafer, nyckeltal och tabeller. Få budgetförslag och automatisk jämförelse med utfall mot budget. Koncernrapportering Konsoliderade rapporter på 1 minut. Boardeaser ger en pedagogisk och uttöm­mande rapportering för koncernen – direkt från bokföringen. Våra verktyg hanterar elimineringar, minoritetsägande, internationella dotterbolag och mycket mer.

Läs mer »

Kontakta oss