BAS-intressenternas Förening

BAS-intressenternas Förening

BAS-intressenternas Förening äger och underhåller BAS-kontoplanen, en kontoplan som används av mer än 90 procent av svenska företag. BAS-kontoplanen är byggd för att på ett strukturerat och standardiserat sätt hjälpa företag att skapa årsredovisning, deklarationer, statistikunderlag, ekonomiska rapporter, med mera.

Föreningen har en bred bas där övervägande del av medlemmarna är intresseorganisationer och myndigheter.

Kontakta oss

Scroll to Top