Baker Tilly Stockholm

Vi på Baker Tilly Stockholm erbjuder dig och ditt företag följande tjänster– revision, rådgivning, redovisning, löner, bokslut, årsredovisning samt skatterådgivning.
Våra kärnvärden är vi skall finnas tillgängliga för våra kunder, vara intresserade av våra kunders verksamhet och vara drivna att hitta bästa lösningen för våra kunder.
Framför allt vänder vi oss till dig som äger och driver företag i Stockholmsområdet – litet som stort.

Vår verksamhet startade 1992 och har efter hand utvecklats till att omfatta ett 30-tal anställda.
Vi är en del av nätverket Baker Tilly Sverige, som har ca 800 medarbetare vid närmre 80 kontor landet runt. De svenska byråerna ingår i sin tur i Baker Tilly International med verksamhet i 148 länder, 740 kontor och ca 37 000 medarbetare totalt.

Servicekänsla och personligt engagemang gentemot våra kunder är Baker Tillys signum. Vad som särskiljer oss är hur vi kopplar samman vår lokala närvaro med resurserna i det världsomspännande nätverket i Baker Tilly International. Baker Tilly ger entreprenörsföretag, oavsett storlek, det bästa från två världar – servicekänslan och det personliga engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en global organisation.

Revision

Revision

Vårt revisionserbjudande är mer än bara lagstadgad revision. Revision är en viktig funktion i samhället. Revision innebär i korthet en kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen mot ägare, myndigheter, andra företag, banker och anställda. Revision utgör ett smörjmedel i affärsrelationer. En oberoende revision ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer och skapar en trovärdighet åt bolaget och dess verksamhet. Vi utför revision effektivt och på ett professionellt sätt och kommunicerar löpande eller i samband med slutrevisionsmöte våra iakttagelser och eventuella förbättringsåtgärder – revisionen skall utöver kvalitetssäkringen ge ytterligare mervärde till företaget och dess ledning. Vår riskanalys görs för att man på ett aktivt sätt skall hålla koll på de risker som finns i ett företag och hur allvarliga följderna kan bli om något inträffar. Riskanalysen görs helt enkelt för att redan nu förhindra att problem uppstår eller om de uppstår snabbt ha en plan för att lösa dem. Den ger svar på var rutiner brister och vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka rutinerna så att inga väsentliga fel förblir oupptäckta.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top