24SevenOffice

24SevenOffice affärs – och redovisningssystem är utvecklat i nära dialog med bolagets kunder och redovisningsbyråer som ställer höga krav på funktionalitet och effektiv hantering av administrativa processer. Fokus har varit på att utveckla automatiserad funktionalitet för företag med avancerade behov och höga transaktionsvolymer.

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och levererar affärssystem till små, medelstora och stora företag via molnbaserade lösningar. Bolaget har varit en av pionjärerna inom molnbaserade affärssystem i Europa och har idag över 62.000 företagskunder. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Huvudmålgruppen är redovisningsbyråer och företag från 5 till 500 anställda.

I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, AI för leverantörsfakturor, lön, CRM, fakturering, projektstyrning och tidsredovisning, lager, och logistik, allt integrerat i en lösning.

Markerad produkt

6 nyckelfaktorer för framgång för redovisningsföretag

Bokföringsmodulen är huvudmotorn i 24SevenOffice ekonomi- och redovisningssystem. Modulen är upplagd, som resten av systemet, så att byråer i hög grad kan definiera egna upplägg och mallar som är anpassade efter egna behov och önskemål. Tanken bakom 24SevenOffice bokföringsmodul är i korta drag att göra hanteringen av debet- och kreditposterna så enkel och effektiv som möjligt – utan att man behöver kompromissa med den funktionalitet som man behöver som redovisningskonsult och revisor – oavsett om dennes klient är en liten eller stor kund.

Läs mer »

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top