24SevenOffice

24SevenOffice affärs – och redovisningssystem är utvecklat i nära dialog med bolagets kunder och redovisningsbyråer som ställer höga krav på funktionalitet och effektiv hantering av administrativa processer. Fokus har varit på att utveckla automatiserad funktionalitet för företag med avancerade behov och höga transaktionsvolymer.

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och levererar affärssystem till små, medelstora och stora företag via molnbaserade lösningar. Bolaget har varit en av pionjärerna inom molnbaserade affärssystem i Europa och har idag över 62.000 företagskunder. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Huvudmålgruppen är redovisningsbyråer och företag från 5 till 500 anställda.

I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, AI för leverantörsfakturor, lön, CRM, fakturering, projektstyrning och tidsredovisning, lager, och logistik, allt integrerat i en lösning.

24SevenOffice | Bokföring med AI Assistant

Önskar du att frigöra tid genom att ta bort de repetitiva uppgifterna? Leverera tjänster snabbare och med högre kvalitet som ger mervärde. Dra nytta av algoritmer och lärande som en konkurrensfördel – och automatisera en stor del av den traditionella processen för dokumenthantering och bokföring med AI Assistant.

Läs mer »

Kontakta oss