Avtalsfrågor i Coronatider – Utgör den nuvarande situationen s.k. force majeure?

Den stora oron för smittspridning i samhället har haft stor påverkan på avtalsrättsliga relationer mellan kunder och leverantörer. Om smittspridningen påverkar möjligheterna att leverera varor eller tjänster avtalsenligt så är det viktigt att agera avtalsrättslig för att minska riskerna för avtalsbrott.