Sortera resultat  
26 resultat
Anders Åkerman  Elin Jansson 

Lönenätverket – För dig som har löneansvar!

Arbetet och rollen som lönespecialist innebär många spännande utmaningar. Rollen är komplex och ställer krav inte bara på kunnande om lagar och regler, utan även insikter i hur människor i organisationer kan fungera. Nätverket ger dig ny kunskap och belyser trender inom området. Varje träff har ett eller flera teman, som beslutats gemensamt i gruppen.

Läs mer »
Eva Gentzschein  Niklas Enqvist 

Skatteverket ger dig besparingstips?!

I denna föreläsning ger Skatteverket dig som arbetsgivare tre tips på besparingar. Tips 1:Det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra bedömningen av var den anställda har sitt skatterättsliga tjänsteställe. Uppgiften om tjänsteställe ska lämnas i arbetsgivardeklaration från och med redovisningsperioden januari 2023 och därefter. Vi erbjuder dig tips vad som är viktigt att tänka

Läs mer »
Carl Stiller  Christoffer Mattsson  Martin M Eriksson 

Driv igenom automationsprojekt med framgång!

Hur ska du gå tillväga för att lyckas automatisera dina ekonomiprocesser? Ibland kan gränsen mellan framgång och total katastrof vara mindre än du tror. Vi kommer beskriva historiska automationsprojekt som har lyckats likväl som fallerat och dela konkreta insikter och verktyg för att ditt nästa automationsprojekt ska få de bästa förutsättningarna att bli framgångsrikt. Du

Läs mer »
Emma Psilandersköld  Josef Elvby 

Automatisk bokföring skapar godare choklad!

Det görs många investeringar runt om i samhället som möjliggör att en större del av bokföringen automatiseras. När banktransaktioner och andra affärshändelser bokförs automatiskt, innebär det att rapporter och andra relevanta insikter finns tillgängliga i realtid. En förutsättning för att alla företag ska kunna ta bättre och mer välgrundade beslut – varje dag. Vi kommer

Läs mer »
Irini Kallides 

Vilka skattefria förmåner kan du ge – och få?

Ett företag kan erbjuda både skattefria och skattepliktiga förmåner. Och det är viktigt både för den som är anställd och för företaget att känna till reglerna för att det ska bli rätt. Speciellt viktigt är det att göra rätt avseende de skattefria förmånerna, så att inte en felaktighet innebär att förmånen blir skattepliktig. En arbetsgivare

Läs mer »
Markus Brattfeldt 

Klara kraschen! – Så räddar du kunderna

Ingen har kunnat undgå att vi nu befinner oss i ett annat ekonomiskt klimat än vad vi vant oss vid de senaste femton åren. Det har skapat en närmast perfekt storm där småföretagare är i händelsernas centrum och nu är den stora frågan, vilka överlever och vilka faller? Detta seminarium ger dig kunskap och verktyg

Läs mer »
Jonathan Schauman  Peter Larsson 

Vad kan en redovisningsbyrå göra för att hjälpa sin kund till bättre likviditet?

Björn Lundén och Inkasso Marginalen diskuterar om hur du hjälper din kund att få betalt och samtidigt behålla goda kundrelationer. Oroliga tider för med sig ökade möjligheter för redovisningsbyrån att skapa mervärde för sin kund genom att aktivt stötta till ett bättre kassaflöde. Inkassobolagen spelar en viktig roll i egenskap av den part som hjälper

Läs mer »
Catrine Jack  Martin Sjögren 

Employer branding för att hitta rätt kompetens

Ta del av de allra senaste arbetsmarknadsinsikterna om vad svenska folket tycker är viktigt hos en arbetsgivare när Randstad presenterar 2023 års Employer Brand Research, världens största oberoende undersökning i sitt slag. Årets rapport visar bland annat att lön och förmåner är viktigare än någonsin för svenska arbetstagare, men också att icke-monetära fördelar, kompetensutveckling och

Läs mer »
Simo Panas 

Hjälp era kunder stärka sin konkurrenskraft när kraven på hållbarhet ökar!

Vid årsskiftet kommer större bolag behöva börja hållbarhetsrapportera enligt CSRD. En del i detta är att de kommer behöva kartlägga deras leverantörsled och förstå deras klimatpåverkan. Detta kommer medföra att era kunder som har affärsförbindelser med de som träffas av hållbarhetskraven kommer behöva börja redovisa deras klimatavtryck för att fortsatt vara aktuella i upphandlingar. Hur

Läs mer »
André Bodin  Maria Johansson 

Undvik risker kopplat till penningtvätt

Som redovisnings- och revisionsbyrå har du en skyldighet att känna din kund, göra riskbedömningar och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt. Det är viktigt att ha kunskap om vilka regler som finns och att säkerställa att reglerna följs. Men hur gör man det? I fall som rör penningtvätt så kan konsekvenserna bli stora, även om

Läs mer »
Helene Bergstedt  Jakob Hassel  Katarina Sand  Sara Carlenfors Linered  Zennie Sjölund 

Lönepodden: Foras övergång till månadsrapportering

Nästa år går Fora över till månatlig hantering av de kollektivavtalade försäkringarna för privatanställda arbetare. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetarnas pensionsbolag. För företag som har försäkringsavtal hos Fora innebär övergången både permanenta och tillfälliga förändringar i rutiner och processer. Kom och lyssna på Lönepodden där Foras representanter, Jakob Hassel

Läs mer »
Anna Wretlind 

Från ekonomibyrå till framgångsfabrik

Framgångsrika byråer idag hjälper sina kunder med mer än ekonomiadministration, helt enkelt fler och fler delar av deras företagande. Integrationer och kopplade system är en avgörande faktor i företagarens ekosystem, som effektiviserar, adderar nya insikter och möjliggör tillväxt för företagaren – och byrån. Hur hjälper man sina kunder med integrationer? Hur kommer man igång?Vad är

Läs mer »
Carina Hedrum  Daniel Linsten  Evindar Atmaca 

Scensamtal: Hållbarhetsredovisning – ny möjlighet för redovisningsbyrån

Hållbarhetsredovisning kommer bli allt viktigare och innebära stora konkurrensfördelar för redovisningsbyråerna och deras kunder. Det är en ny lönsam rådgivningstjänst för byråer samt en möjlighet att hjälpa sina kunder vässa lönsamheten via hållbarhetsarbetet. Men vi är ju ekonomer, behöver vi verkligen kunna allt om växthusgaser? Träffa tre redovisningsbyråer som kommit igång med hållbarhetsredovisning.– Hur påverkar

Läs mer »
Caroline Giannias Kaib 

Karriär inom lön

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom lön. Vi auktoriserar lönekonsulter – en karriärmöjlighet för dig som är verksam inom lön. Genom auktorisationen får du i din yrkesroll en tydlig kvalitetsstämpel och status som bekräftar din kompetens mot marknaden. Ur ett employer branding-perspektiv är auktorisationen en möjlighet som stärker varumärket. För företagsledningen är auktorisationen en kvalitetssäkring om att

Läs mer »
Milla Jonsson 

Att hantera bristande arbetsinsats?

Hur ska du som arbetsgivare agera och tänka på, om en medarbetare inte fullföljer sina åtaganden? Att medarbetaren inte når sina mål och vad är en misskötsel? Frågan kan ibland vara komplicerad och det är lätt att missa viktiga detaljer som är nödvändiga för att uppnå det som kallas för sakliga skäl utifrån lagen om

Läs mer »
Fredrik Löfgren 

Effektivisera företaget med AI – Bokföring och företagsstyrning i framtiden

Välkommen till en spännande föreläsning där Fredrik Löfgren visar hur AI och automatisering kan förändra och effektivisera företagets ekonomiska processer. Med sin bakgrund inom robotteknik och företagsledning ger Fredrik en unik inblick i möjligheterna som AI erbjuder. Du kommer att lära dig om de senaste trenderna och teknikerna inom automatiserad bokföring och hur de kan

Läs mer »
Lars Olsson 

Franchisekoncept för redovisningsbyråer

Slipp Redovisning är ett unikt, snabbväxande franchisekoncept för redovisningsbyråer, idag med byråer från Luleå i norr till Malmö i söder. Genom att ansluta din byrå till Slipp får du jobba under ett starkt varumärke, tillgång till ett vältrimmat, digitaliserat och automatiserat arbetssätt, ett starkt varumärke, nykundsbearbetning, försäljning och marknadsföring. Som franchisetagare i Slipp är du

Läs mer »
Johan Parmler 

Studieresultat: fixar vi kundernas krav i redovisningsbranschen?

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har för tredje gången studerat hur nöjda kunderna är med sina leverantörer för redovisningstjänster. Tidigare års studier har påvisat att man lyckats bra i kundernas ögon och branschen har haft höga kundnöjdhetsbetyg. De senaste åren har dock präglats av en osäker och turbulent omvärld med kriser som löst av varandra. Frågor som

Läs mer »
Anna Elverheim  Therese Nicander 

Kliv in i framtidens smarta bokföring – upptäck de hetaste trenderna du inte får missa

Dagens samhälle präglas av smarta lösningar för att effektivisera vardagen, och detta har även påverkat bokföringsbranschen. Vi ser nu en övergång från manuella processer till mer digitala och automatiserade lösningar. Vi diskuterar de digitala trenderna som påverkar redovisningskonsulternas jobb med två byråer i framkant, Deskjockeys (EMU) och EdB.

Läs mer »
Jan-Erik Persson  Ulf Bokelund Svensson 

De viktigaste skattenyheterna 2023/2024

Under det här seminariet går skatteexperterna Ulf Bokelund Svensson och Jan-Erik Persson igenom de viktigaste skattenyheterna för 2023 och hur de påverkar företaget och ägarna. De gör även en spaning framåt mot 2024 och intressanta förslag på skatteområdet som det kan vara bra för dig som företagare att känna till. Ur innehållet:– Skattenyheter 2023/2024– Intressanta

Läs mer »
Camilla Boije 

Karriär inom redovisning

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning. Vi auktoriserar redovisningskonsulter – en karriärmöjlighet för dig som är redovisningskonsult, redovisningsekonom, redovisningsassistent eller liknande. Genom auktorisationen får du i din yrkesroll en tydlig kvalitetsstämpel och status som bekräftar din kompetens mot marknaden. Ur ett employer branding-perspektiv är auktorisationen en möjlighet som stärker varumärket. För företagsledningen är auktorisationen en kvalitetssäkring

Läs mer »
Zennie Sjölund 

Vem vet mest – och bäst? Att värdera kunskap i lönebranschen

Vi är rådgivare med vår kunskap som främsta konkurrensfördel. Samtidigt är information lättillgänglig och gratis. Vi kan till och med få den serverad med hjälp av AI. Men som man frågar får man svar. För att kunna ta tillvara på teknikens möjligheter, tillämpa regelverk och skapa kvalitet krävs förmåga att bedöma och värdesätta information. Aldrig

Läs mer »
Johan Jönsson  Linda Falk 

På spaning in i HR-framtiden

I en härlig energi och framåtlutande position får du svar på dina frågor om morgondagens HR-system och vilka effekter vi vill att de ska ge. Linda och Johan berättar affärsmässigt och lättsamt om hur ny teknik förändrar HR-arbetet. Inom HR-området står människan i centrum och här kan tekniken ta över det administrativa och vi kan

Läs mer »
Micael Dahlen 

Sen då?

Ingen kan förutspå framtiden, men med rätt verktyg kan vi se vilken form den håller på att ta. Vad kan vi med säkerhet säga om AI, robotar, världsekonomin, klimatet och mänsklighetens utveckling under de kommande åren – decennierna – århundradena? Och hur roligt kan man egentligen ha på en föreläsning om framtiden, som för så

Läs mer »

Mingel

Mingla loss med dina branschkollegor! Mässans första dag avslutas med ett mingel i bistron, öppet för alla besökare. Avnjut ett glas valfri dryck och avsluta dagen tillsammans. Kanske vill ni reflektera över dagens föreläsningar och lärdomar, eller diskutera morgondagens program och vad ni mest ser fram emot. De första 300 bjuder vi på en enhet

Läs mer »
Scroll to Top