Vilka skattefria förmåner kan du ge – och få?

Ett företag kan erbjuda både skattefria och skattepliktiga förmåner. Och det är viktigt både för den som är anställd och för företaget att känna till reglerna för att det ska bli rätt. Speciellt viktigt är det att göra rätt avseende de skattefria förmånerna, så att inte en felaktighet innebär att förmånen blir skattepliktig. En arbetsgivare kan ge skattefria så kallade personalvårdsförmåner till de anställda så länge de är av enklare slag och mindre värde. Hit räknas skattefri motion och friskvård, som kan erbjudas som friskvårdsbidrag och som naturaförmån. Vi reder ut skillnaderna. Den senaste skattefria förmånen är cykelförmån upp till 3 000 kronor, vilket motsvarar ett nypris på en cykel på cirka 15 000 kronor.

Scroll to Top