Vi provade 4 dagars arbetsvecka i ett år, detta lärde vi oss

Lyssna på Ståle Hansen, CEO på CloudWay, som delar med sig av varför och hur de genomförde en 4 dagars arbetsvecka för hela företaget bestående av högpresterande personligheter. Mårten Hellebro, digital samarbetsspecialist på CloudWay, kommer också berätta om vilka justeringar som gjordes, vad detta faktiskt innebar i praktiken, vilka digitala hjälpmedel som användes och hur det mottogs av medarbetarna. Utan att avslöja för mycket så var försöket lyckat.

För att visa hur lyckat det var så delar de med sig av resultatet efter ett år av månatliga uppföljningar och blickar in i framtiden om hur 4 dagarsveckan kommer att utvecklas under 2023.

Scroll to Top