Verksamhetsstyrning – bli framåtlutad och relevant

Trenderna går allt mer mot att det transaktionstunga arbetet automatiseras och ekonomen utvecklas till ett än mer rådgivande stöd där såväl ekonomiska som andra nyckeltal tillsammans skapar framåtriktade beslutsunderlag. Hur skapar och driver man styrmodeller som bidrar med insikter som för verksamheten framåt? Och hur integrerar man den ekonomiska informationen i ett, för din verksamhet, större och mer relevant sammanhang?

Scroll to Top