Vem vet mest – och bäst? Att värdera kunskap i redovisningsbranschen

Vi är rådgivare med vår kunskap som främsta konkurrensfördel. Samtidigt är information lättillgänglig och gratis. Vi kan till och med få den serverad med hjälp av AI. Men som man frågar får man svar. För att kunna ta tillvara på teknikens möjligheter, tillämpa regelverk och skapa kvalitet krävs förmåga att bedöma och värdesätta information. Aldrig har expertens kompetens varit viktigare! Lali Fjellström ger dig insikt och inspiration hur detta påverkar dig i redovisningsbranschen.

Scroll to Top