Varför är ändring så svårt?

Psykologspecialist och Creative Director i Attensi, Gaute Godager, kommer att beskriva de psykologiska mekanismerna bakom lärande och beteendeförändring – och varför det är så svårt. Vilket slags lärande är viktigt för vilken typ av kunskap? Vad i hjärnan stretar emot nya saker? Varför fungerar Gamification så motiverande för att säkra lärande?

Scroll to Top