Vad kan en fåmansföretagare göra under karenstiden?

Det är en av de vanligaste frågorna från delägare i fåmansaktiebolag. Det finns runt 400 000 fåmansföretagare i Sverige och de omgärdas av komplicerade regler, de så kallade 3:12-reglerna. Vi ska prata om syftet bakom dessa regler för att kunna förstå dem bättre. Bästa sättet att få ut avkastning från bolaget är via det gränsbelopp som ska beräknas årligen. Hur maximerar vi detta gränsbelopp? Och vad får en fåmansföretagare som sätter bolaget i träda göra under karensperioden? Vi ska resonera kring dessa och andra intressanta frågeställningar som rör den här viktiga gruppen företagare.

Scroll to Top