Utläggshantering i en ny tid – trender, utmaningar och lösningar.

När allt fler arbetar på distans och företag anpassar sig till det nya normala har våra beteenden förändrats… men inte behovet av hållbar utläggshantering. Vi har därför undersökt marknaden för att se hur utläggshantering ser ut på svenska arbetsplatser idag, framlyfta trenderna och hur företag kan hantera dagens utmaningar för glada anställda även framledes.