Undvik risker kopplat till penningtvätt

Som redovisnings- och revisionsbyrå har du en skyldighet att känna din kund, göra riskbedömningar och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt.

Det är viktigt att ha kunskap om vilka regler som finns och att säkerställa att reglerna följs. Men hur gör man det? I fall som rör penningtvätt så kan konsekvenserna bli stora, även om det rör sig om ett ärligt misstag.

Vår KYC-expert Maria Johansson går tillsammans med Product Manager André Bodin igenom viktiga aspekter gällande kundkännedom (KYC), penningtvätt och hur vårt verktyg Capego KYC kan hjälpa till att effektivisera arbetet.

Scroll to Top