Studieresultat: fixar vi kundernas krav i redovisningsbranschen?

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har för tredje gången studerat hur nöjda kunderna är med sina leverantörer för redovisningstjänster. Tidigare års studier har påvisat att man lyckats bra i kundernas ögon och branschen har haft höga kundnöjdhetsbetyg. De senaste åren har dock präglats av en osäker och turbulent omvärld med kriser som löst av varandra. Frågor som kommer belysas är

  • Hur lyckas branschen i en sådan osäker miljö?
  • Hur nöjda är kunderna?
  • Vilka krav finns framåt?
  • Vad gör de som är bra och vad kan vi lära av andra?
  • Är vi mer som en partner än en leverantör?
  • Hur ser kunderna på digitalisering?

SKI kommer att besvara ovan frågor med sin senaste studie, som kommer att vara helt färsk vid tiden för konferensen.

Scroll to Top