Stora ändringar i framtidens BAS-kontoplan

BAS-intressenternas Förening (BAS) har under en längre tid arbetat med en översyn av BAS-kontoplanen. Projektet är nu inne i en intensiv fas med förslag på omstruktureringar och ändringar.

Anledningen till översynen är att kontoplanen inte är anpassad efter de krav, möjligheter och verktyg som finns idag. Konton som det en gång i tiden har funnits behov av finns kvar, medan det saknas andra konton som det finns behov av idag. Det finns också ett behov av att se över strukturen i kontoplanen.

BAS har som målsättning att ha genomfört hela projektet under 2023. Lyssna på Claes Eriksson när han beskriver de planerade ändringarna och vad de kan komma att innebära för ditt företag.

Scroll to Top