Skattenyheter

Vi står inför en spännande höst där det parlamentariska läget i riksdagen innebär en osäkerhet om regeringens budget kommer att tas i sin helhet eller om bara vissa förslag blir ny lagstiftning.
Under seminariet kommer Jan-Erik Persson att informera om nyheter på skatteområdet som presenterades i budgetpropositionen och i andra förslag. Här är några av förslagen regeringen har aviserat att man planerar att gå vidare med.

– I skattereduktionernas förlovade land införs en ny och några befintliga blir mer generösa.

– Regler om skattelättnader för cykelförmån.

– Möjlighet att skattefritt hyra ut tillgångar för 20 000 kronor.

– Gränsen för att redovisa moms höjs från 30 000 till 80 000 kronor.

– Reklamskatten slopas vilket bland annat gynnar idrottsföreningar.