Skattenyheter 2022 – uppdatera dig inför årsskiftet och det intressanta valåret 2022

Under detta högaktuella seminarium får du en genomgång av alla viktiga skatte- och momsnyheter för företag och företagare. Kombinerat med praktiska tips och råd om lämplig och effektiv skatteplanering utifrån både de nya och de gällande skattereglerna.