Senaste nytt inom moms

Nyheter inom moms kommer på löpande band. Det är framförallt nya rättsfall såväl från EU-domstolen som från svenska domstolar. Skatteverket ger löpande ut ställningstaganden som påverkar många företags momsredovisningar. Momslagstiftningen ändras också regelbundet. På detta seminarium tar vi upp de mest intressanta rättsfallen och ställningstaganden senaste året samt vad som kan väntas den närmaste framtiden. Bl.a. informeras om följande.

  • EU-domstolen. Moms på kontrollavgifter i parkeringsverksamhet?
  • Högsta Förvaltningsdomstolen. Avdragsrätt för ingående moms då anställda köper kontorsutrustning till hemmet?
  • Högsta Förvaltningsdomstolen. Moms för hästägare inom trav- och galoppsporten.
  • Högsta Förvaltningsdomstolen. Momsavdrag vid bidragsfinansierad verksamhet
  • Högsta Förvaltningsdomstolen (prövningstillstånd). Moms för koncerninterna tjänster.
  • Skatteverkets ställningstaganden. Moms för samfällighetsföreningar och moms för en hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme.
  • Skatteverket. Förslag till förenklingar avseende moms på hyror.

Varmt välkomna!

Scroll to Top