Så kommer du igång med RPA

Passa på att lära dig mer om RPA och få idéer om hur det skulle användas inom er verksamhet.

Under seminariet möter du managementkonsulten John Tengler från bots.se, men lång erfarenhet av organisationsutveckling, han berättar mer om:

  • Hur kommer du igång med ett effektivt RPA-arbete?
  • Vilka olika styrmodeller finns det och vilka är best practise?
  • Vilka metoder och verktyg är bra att använda i RPA-arbetet
  • Hur säkerställer vi realisering av nyttor med våra digitala medarbetare?
  • Hur följer vi upp automatiseringen?