Rekrytera för förändring

Yrkesrollerna inom lön och redovisning är i ständig förändring. Pandemin gav en extra skjuts när det gäller den digitala utvecklingen och förändrade arbetssätt. För att möta framtida krav behöver arbetslivet välutbildad personal med rätt kompetens. Hur formar vi våra studerande för att möta en yrkesroll i förändring? Hur kan en yrkeshögskola fungera som en strategisk partner för framtida kompetensförsörjning? Kom och lyssna på hur Anna och Johan ser på framtidens möjligheter inom lön och redovisning!

Scroll to Top