Passar jag in i framtidens arbetsplats?

Sverige digitaliserades på 7 dagar i och med pandemins intåg. Från att ha arbetat 100% på kontor arbetade nu de flesta svenskar 100% hemifrån. Nu när smittspridningen avtar kommer helt nya arbetsplatser att växa fram. Hur ditt företag ställer sig till flexibelt arbete kommer att vara en konkurrensfördel och hur väl du kan passa in i den nya verkligheten kommer avgöra din egen framgång i framtidens arbetsplats. Under detta seminarium kommer Sophie gå igenom data från Netigates tidigare undersökningar hur svenska anställda ser på framtidens arbetsplats och vilket stöd medarbetare önskar sig. Sophie kommer ge dig frågor som du bör reflektera över individuellt så ta med dig papper och penna och ta reda på vad din roll är i framtidens arbetsplats.