På spaning in i HR-framtiden

I en härlig energi och framåtlutande position får du svar på dina frågor om morgondagens HR-system och vilka effekter vi vill att de ska ge. Linda och Johan berättar affärsmässigt och lättsamt om hur ny teknik förändrar HR-arbetet. Inom HR-området står människan i centrum och här kan tekniken ta över det administrativa och vi kan äntligen jobba mer med strategiska arbetsuppgifter som stöttar affären. Medarbetarregistret som ger större transparens och samarbete blir navet istället för lön. Talarna vill ge dig nya insikter att ta med från det här föredraget, men också så nya tankefrön, för det är i diskussionen och i frågorna som utveckling sker.

Scroll to Top