Den hållbara redovisningsbranschen

Högaktuella frågor, trender, hållbarhet och några praktiska tips för dig som är verksam i redovisningsbranschen kommer Lali Fjellström, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna, att bjuda på under detta framåtriktade seminarium.

  • Hållbarhetsarbete utifrån trender i samhället, Agenda 2030 och andra relevanta aspekter
  • Hållbarhetsfrågor i dina kundrelationer och varför hållbarhet är en bra affär
  • NSRS – Den nya nordiska hållbarhetsstandarden för SME-företag
  • Redovisningskonsultens roll idag och framåt
  • Så förbereder vi oss inför framtiden