Den hållbara lönebranschen

Högaktuella frågor, trender, hållbarhet och praktiska tips för dig i lönebranschen kommer Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna, att bjuda på vid detta framåtriktade seminarium.

  • Hållbarhetsarbete utifrån trender i samhället, Agenda 2030 och andra relevanta aspekter
  • Hållbarhetsfrågor och hur du jobbar proaktivt med att skapa mervärde
  • Grön lön
  • Lönekonsultens roll idag och framåt
  • Så förbereder vi oss för framtiden