Nöjda kunder som vill mer

I år har Svenskt Kvalitetsindex för andra gången genomfört en kundnöjdhetsstudie som tar sikte på redovisningstjänster. I årets mätning där kunderna får utvärdera sin relation till leverantörer av redovisningstjänster så ser vi återigen mycket höga omdömen av kunderna. Det gäller även vid jämförelse av andra delar av näringslivet såsom banker, försäkringsbolag och telekombolag. Samtidigt så är det tydligt vad som kommer runt hörnet! Vad behöver man ha på sin framtidsagenda för att fortsätta vara en central del av det svenska näringslivet? Den frågan kommer bland annat att belysas under seminariet.