Mänsklig hållbarhet i en skakig tid

Det har visat sig i flera studier att de som rapporterat högst grad av stress under pandemin är chefer. Att leda andra människor helt och hållet på distans har sina utmaningar, med ansvaret är inte mindre för det. Hur kan vi säkerställa att våra medarbetare har det bra därhemma? Och nu när de flesta kommer börja med en delvis återgång, hur kan man hantera den förändringen på bästa sätt? Men framför allt, hur kan jag som chef – men främst som individ – ta hand om mig själv på bästa sätt under stressiga perioder. I såväl jobb som privatliv.

Scroll to Top