Lönerollen speglar ett mer hållbart samhälle

Erik Douglasson och Sara Janson från systemleverantören Hogia, en familjeägd koncern med fokus på långsiktighet, tar med er på en resa efter mångårig erfarenhet av konsultationer inom lön och HR. En resa där delar av yrkesrollens arbetsuppgifter gått från papper och penna till att mer ansvar läggs hos individen och där stöd av AI återfinns i flera delar av processen. En förändring som också ställt krav på ökad hållbarhet, både hos individen, samarbetspartners och samhället i stort. Erik och Sara lyfter även hur lönespecialisten kan bidra till hållbarhet för en organisation och dess medarbetare.

Scroll to Top