Lönepodden: Foras övergång till månadsrapportering

Nästa år går Fora över till månatlig hantering av de kollektivavtalade försäkringarna för privatanställda arbetare. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetarnas pensionsbolag.

För företag som har försäkringsavtal hos Fora innebär övergången både permanenta och tillfälliga förändringar i rutiner och processer. Kom och lyssna på Lönepodden där Foras representanter, Jakob Hassel och Sara Carlenfors Linered, berättar vad övergången innebär för företagets löne- och ekonomienheter. Därtill deltar Helene Bergstedt som representerar lönesystemleverantörerna.

Scroll to Top