Lönenätverket – För dig som har löneansvar!

Arbetet och rollen som lönespecialist innebär många spännande utmaningar. Rollen är komplex och ställer krav inte bara på kunnande om lagar och regler, utan även insikter i hur människor i organisationer kan fungera. Nätverket ger dig ny kunskap och belyser trender inom området.

Varje träff har ett eller flera teman, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom det område som föreslagits.

Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.
Exempel på tidigare teman
• Lönespecialistens yrkesroll och framtid
• Den digitala transformationen
• Aktuellt inom lön
• Kommunikation
Se Lönenätverket.se.

Informationsseminariet hålls av Anders Åkerman, VD Kompetensgruppen och Elin Jansson, nätverkets samordnare.

Scroll to Top