Lön – nyheter och utmaningar under 2022

  • Ny visselblåsarlag
  • Arbetsanpassning – ny föreskrift från Arbetsmiljöverket
  • Ändringar inom sjukförsäkringen – nya regler i sjukersättning och aktivitetsersättning
  • Karensavdraget får förhandlas bort
  • Aktuella EU-direktiv
  • Coronagåva, fri parkering, fria taxiresor
  • Nya regler om förstärkt FoU-avdrag
  • Justerade regler om bil- och drivmedelsförmån
  • Förslag om skattefria traktamenten för tillfälligt anställda
  • Skatteavdrag när anställning avslutas. Nytt ställningstagande från Skatteverket.